mod_jux_megamenu

De Europese Unie en de Commissie zijn actief op drie gebieden naar Urban Access Regulations relevant, in Luchtkwaliteit, transport en Klimaatverandering.

Luchtkwaliteit

De EU heeft twee belangrijke functies met betrekking tot de luchtkwaliteit. Allereerst instellen luchtkwaliteitsnormen, Gebaseerd op het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WIE). De tweede is om in te stemmen EU-emissiereductie die zou moeilijk te doen op nationaal niveau - zoals die hieronder wordt beschreven.

Maatregelen van de Europese Unie (EU) Zijn:

  • specifiek gezondheidskundige normen voor de luchtkwaliteit die moeten worden voldaan, die op hun beurt leiden tot een actie op alle niveaus
  • Schonere brandstoffen voor voertuigen en de binnenvaart, waardoor schonere motoren worden ontwikkeld en geëxploiteerd
  • Normen die nieuwe voertuigen moeten voldoen, dat meer strikte elke 4-6 jaar te krijgen, de "Euro-normen"
  • Regeling voor grote industriële installaties, met name elektriciteitscentrales
  • Limieten voor het totale bedrag van de uitstoot die elk land mag uitstoten, bekend als de richtlijn inzake nationale emissieplafonds (NEP)i.


De EU en LEZs
De Europese Commissie ziet LEZs als een nuttig instrument om de luchtkwaliteit te verbeteren. Onder bepaalde omstandigheden kan de Europese Commissie is bereid om landen geven een uitbreiding op de datum waarop ze zijn om de luchtkwaliteit te halen, maar alleen als ze bezig zijn met alle actie die zij redelijkerwijze kon - met inbegrip van de uitvoering LEZs.
De steden en de ministeries van dit netwerk ook het gevoel dat het de rol van de EU open te stellen voertuig registraties van andere lidstaten om de tenuitvoerlegging van buitenlandse voertuigen makkelijker en meer formele door middel van EU-processen.

Het DG Milieu van de Europese Commissie heeft ook een opstellen vrijwillige begeleiding op LEZsEn een volledige rapport dat de begeleiding begeleidt. Het is een openbaar document, maar het heeft nog geen officiële status, anders dan een consultants rapport. Als de EU dit document naar voren als een officieel EU-document te nemen, zou het eerst door informeel overleg. De Clars Network zou het een van de raadpleging methoden. Als je een Europese overheid, kunt u zich inschrijven http://www.urbanaccessregulations.eu/public-authorities met ons om ervoor te zorgen dat u betrokken bent bij dit informele overleg als het gebeurt.

transport

De problemen en uitdagingen verbonden met dit vereisen maatregelen op Europees of zelfs internationaal niveau; geen nationale overheid kan ze met succes alleen aan te pakken.

Het doel van de Commissie is om een ​​mobiliteit die efficiënt, veilig en milieuvriendelijk te bevorderen en de voorwaarden voor een concurrerende industrie genereren van groei en banen te creëren.

De Het directoraat-generaal Europese Commissie voor Mobiliteit en Vervoer werkt op zaken als schone brandstoffen en duurzame mobiliteit, Met inbegrip van de financiering van deze website. In 2015-7 de DG MOVE werkt aan 6 niet-bindende richtsnoeren voor Urban Vehicle Access Regulations, die vanaf deze pagina verkrijgbaar zal zijn wanneer ze worden gepubliceerd.

De belangrijkste EU-transportdoelstellingen van de laatste tijd Witboek Vervoer is:

  • het gebruik van 'conventioneel aangewakkerd' auto's in het stedelijk vervoer per 2030 halveren;
  • fase 'conventioneel aangedreven' auto's uit de steden door 2050;
  • bereiken CO2-vrij stadsdistributie in de grote stedelijke centra door 2030.

Stedelijke toegangsregels spelen hierbij een sleutelrol.

DG MOVE heeft ook gepubliceerd Niet-bindende richtsnoeren inzake de toegangsregels voor stedelijke voertuigen.

Klimaatverandering

Transport produceert kooldioxide, dus het verminderen van emissies van het vervoer via de toegang regelgeving bijvoorbeeld stedelijke rekeningrijden is relavant aan klimaatverandering. Zie de Europese Commissies Klimaatverandering pagina voor meer details over hun beleid inzake klimaatverandering.

Ga naar boven

Wij gebruiken cookies op onze website en uw ervaring te verbeteren bij het gebruik ervan. Cookies voor superieure werking van deze website zijn ingesteld. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe om ze te verwijderen uit te vinden, zie onze privacybeleid.

Ik ga akkoord met cookies van deze site.