Webinar-opname: ruimte voor mensen VERVANGEN: goede praktijken ontwikkelen in de regelgeving voor toegang tot stedelijke voertuigen

Het eerste ReVeAL-webinar werd goed bezocht en de opname is nu beschikbaar.

Waar ging het over: Het EU ReVeAL-project onderzoekt hoe steden de toegang voor voertuigen met succes kunnen reguleren om aantrekkelijkere plaatsen voor mensen en bedrijven te creëren. Tijdens dit webinar ontdekt u welke soorten maatregelen voor toegangsregulering mogelijk zijn en welke sectoroverstijgende factoren een rol spelen bij een succesvolle implementatie. We 'reVeALen' ook het verhaal van de ontwikkeling van de stad Gent als voorloper in het beperken van de toegang voor voertuigen om ruimte te creëren voor mensen.

Inleiding: Lucy Sadler
Wat moet er ONTVANGEN worden? Spreker: Daniel Guzman Vargas: Inleiding tot het ReVeAL-project
Gent's UVAR "REVeALed" Spreker: Koos Fransen, legt ReVeAL uit met de Gent Case study

Amsterdam (NL)
Parijs
Antwerpen
Amsterdam
Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Portal ontwikkeld met de steun van de