Lage-emissiezones die in Wallonië komen

Vanaf 1 januari 2023 komt er een LEZ in heel Wallonië.

Terwijl de Waalse gemeenten een of meer hebben kunnen vaststellen lage-emissiezones op hun grondgebied permanent of tijdelijk sinds 1 januari 2020, heeft er nog geen bevestigde regelingen. Het Waalse Gewest wordt dus vanaf 2023 een lage-emissiezone.

Wereldwijde context
Luchtverontreiniging veroorzaakt meer dan 400,000 vroegtijdige sterfgevallen in Europa, waarvan 9,300 in België, evenals een groot aantal aandoeningen en aandoeningen van de luchtwegen en cardiovasculaire problemen. In de loop van de tijd is transport de belangrijkste emissiebron geworden. 48% is eraan toe te schrijven, waarvan meer dan 60% aan dieselvoertuigen.

Dit besluit draagt ​​ook bij aan het voldoen aan de Europese verplichtingen, die met name een reductie van de NOx-uitstoot met 59% in 2030 ten opzichte van 2005 vereisen.

Voor meer informatie over de Waalse LEZ en beperkingen ga naar onze webpagina Wallonië.
 
 

Afbeelding door SofiLayla van Pixabay

Amsterdam (NL)
Parijs
Antwerpen
Amsterdam
Inschrijven voor onze nieuwsbrief
Portal ontwikkeld met de steun van de