Low Emission Zones (LEZs) zijn gebieden waar de meest vervuilende voertuigen worden geregeld. Meestal betekent dit dat voertuigen met een hogere uitstoot van het gebied niet kunnen betreden. In sommige milieuzones de meer vervuilende auto's meer moeten betalen als ze de lage emissie-zone in te voeren.

Er zijn steeds meer emissievrije zones in gebruik, voorbereiding of planning. Dit zijn zones waar alleen emissieloze voertuigen zijn toegelaten. Dit zijn elektrische voertuigen of voertuigen met waterstof-brandstofcellen. Voor sommige plug-inhybride-voertuigen kan de toegang voor een tussenperiode worden toegestaan, samen met geofencing.

Duitse low-emission zone verkeersbord 
Londense brandstofcelbus en taxi 
  Frans-Duitse stickers met lage emissiezone

Deze pagina beantwoordt drie belangrijke vragen over lage-emissiezones 

 

Wat zijn Low Emission Zones?

Low Emission Zones (LEZs) zijn gebieden waar de meest vervuilende voertuigen worden geregeld. Meestal betekent dit dat voertuigen met een hogere uitstoot van het gebied niet kunnen betreden. In sommige milieuzones de meer vervuilende auto's meer moeten betalen als ze de lage emissie-zone in te voeren.
Lage Emissiesones zijn ook bekend als:

 • Milieuzones,
 • Umweltzonen (Duitsland),
 • Milieuzones (Nederland),
 • ZCR, Zone à Circulation Restreinte (Frankrijk)
 • Lage-emissiezone (België)
 • Clean Air Zones (Engeland)
 • Miljøzone (Denemarken),
 • Miljözon (Zweden),
 • Lavutslippssone (Noorwegen),
 • Alacsony Kibocsátási Övezet (Hongarije),
 • ZTL ambiente (Italië).

Lage-emissiezones zijn vaak de meest effectieve maatregel die steden kunnen nemen om de luchtvervuiling te verbeteren. Emissiearme zones verminderen de uitstoot van fijne deeltjes, stikstofdioxide en (indirect) ozon. Dit zijn de drie belangrijkste luchtverontreinigende stoffen in Europa.
Fijn stof zijn ook bekend als PM10 (Vaste deeltjes minder dan 10 micrometer in diameter) of PM2.5 (Vaste deeltjes minder dan 5 micrometer in diameter). EEN micrometer (μm) is een miljoenste van een meter (een menselijke haar heeft een diameter van ongeveer 90 μm). Deze fijne deeltjes dringen ons lichaam binnen via de afweer en veroorzaken schade aan onze harten en longen.

Voertuigemissies worden in Europa door de "Euro-normen". In sommige LEZ's passen een roetfilter kan een voertuig toegang tot een LEZ mogelijk te maken.

Voordat je op reis in een lage emissie zone, moet je eerst weten of uw voertuig wordt beïnvloed.

 • De meeste lage-emissiezones zijn van invloed op bussen en touringcars
 • De meeste lage-emissiezones hebben betrekking op zware vrachtwagens (gewoonlijk meer dan 3.5 ton bruto voertuiggewicht (GVW))
 • Sommige LEZ's zijn ook van invloed
  • bestelwagens, minibusjes, campers
  • Auto's en
  • motorfietsen

Ontdek welke voertuigen het betreft in de stad die u wilt betreden via onze stadszoekfunctie (hierboven, bovenaan deze pagina, onder de menu's).

Vervolgens moet u vinden van de emissienormen van uw auto. Controleer vervolgens of deze emissienorm in de zone is toegestaan.

De meeste LEZ's zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar in bedrijf. De grootste uitzondering hierop zijn enkele van de Italiaanse LEZ's die niet permanent in bedrijf zijn. Dit aantal neemt echter af.

 

Waarom Low Emission Zones?

LEZs worden uitgevoerd in gebieden waar de niveaus van luchtverontreiniging zijn gevaarlijk gezondheid. LEZs het verbeteren van de kwaliteit van de lucht en maken het veiliger om te ademen.

Luchtverontreiniging kan leiden tot een slechte gezondheid en tot de dood. Het heeft enorme kosten, zowel in geld als in geld:

 • Luchtvervuiling is verantwoordelijk voor 310 000 vroegtijdige sterfgevallen in Europa elk jaari.
 • Luchtvervuiling veroorzaakt meer vroegtijdige sterfgevallen dan verkeersongevallenii.
 • De gezondheidsschade door luchtvervuiling kost de Europese economie naar schatting tussen € 427 en € 790 miljard per jaariii.

Luchtverontreiniging treft het meest de zeer jonge en oude mensen en mensen met hart- en longaandoeningen. Hart- en longaandoeningen zijn beide veelvoorkomende doodsoorzaken in Europa. Luchtverontreiniging veroorzaakt ook gezondheidsproblemen zoals astma-aanvallen en verhoogt het aantal ziekenhuisopnames en ziektedagen.

Diesel emissies zijn geweest als kankerverwekkend (kanker veroorzaken) door de World Health OrganisationDit betekent dat vermindering dieselemissies is vooral belangrijk voor de gezondheid. U vindt meer informatie over deze kwesties uit de World Health Organisation luchtkwaliteit pagina's.

We kunnen ook de gevolgen van luchtvervuiling over de levensverwachting overwegen [hoe lang mensen gemiddeld kunnen verwachten].

De volgende kaart linkshandleiding geeft een schatting van hoe lang de levensverwachting is verminderd door kunstmatige fijne deeltjes in heel Europa in 2000. De rechterkaart geeft de geschatte maanden weer wanneer de vele maatregelen voor luchtvervuiling zijn geïmplementeerd in 2020iv. Dit toont de verbetering die kan worden bereikt met verschillende luchtkwaliteit maatregelen, bijvoorbeeld schonere Euro-normen en Low Emission Zones.

leven verloren van de mens gemaakte PM2.5 in Europa in 2000 en 2020

© Europees Milieuagentschap (EEA)

De derde kaart hieronder toont de verwachte levensjaren verloren (YOLL) in 2005 toe te schrijven aan de lange termijn PM2.5 blootstellingv. Dit toont iets andere dingen, maar geeft een leidraad voor de verbetering van het jaar 2000 hierboven.

Geschatte jaar het leven verloren van langdurige blootstelling PM2.5 in Europa

© Europees Milieuagentschap (EEA)

Vanwege dit gevaar voor de gezondheid, veel landen over de hele wereld, evenals de Europese Unie (EU), Zijn normen voor luchtkwaliteit te stellen. Deze omvatten meestal concentratiegrenzen te worden voldaan door bepaalde data. Het is voor de verwezenlijking van deze EU Air Quality Standards dat milieuzones worden uitgevoerd.

Er zijn vele andere maatregelen dat steden, landen en de Europeese Unie nemen om de luchtkwaliteit in Europa te verbeteren. Het verkeer is een van de belangrijkste bronnen van verontreiniging in de steden. Low Emission Zones zijn een van de belangrijkste manieren steden kunnen de emissies van het wegverkeer verminderen.

 

Waarom emissievrije zones?

Zero-emissiezones (ZEZ) worden geïmplementeerd om twee belangrijke redenen; vermindering van lokale vervuiling en vermindering van klimaatemissies. Ze kunnen ook bijdragen aan een mooie kwaliteit van leven binnen en tot op zekere hoogte ook buiten de zone. Als er aanzienlijke hoeveelheden hernieuwbare energie beschikbaar zijn, kunnen elektrische of brandstofcelvoertuigen minder energie verbruiken dan de meeste conventionele voertuigen. Dit geldt met name voor intensief gebruikte stadsvoertuigen (zoals bestelwagens), waar de extra middelen die nodig zijn voor het emissievrije voertuig sneller worden gecompenseerd. Emissievrije voertuigen zijn ook stiller en hebben geen lokale verontreinigende stoffen.

Er zijn twee manieren om een ​​ZEZ te implementeren: ofwel het verkeer wegnemen, ofwel de verbrandingsmotor van het voertuig verwijderen (benzine, diesel, gasmotor). Vaak is het een combinatie van beide, waarbij wordt geprobeerd het autoverkeer te verminderen, en die voertuigen die binnen mogen, moeten emissievrije voertuigen (ZEV's) zijn. Een voetgangersgebied waar de toegelaten voertuigen emissievrij zijn, zou een type ZEZ zijn. Een andere zou een lage-emissiezone kunnen zijn, waarvan de normen moeten worden aangescherpt om een ​​emissievrije zone te worden.

Sommige ZEZ's, bijvoorbeeld in de Nederland, zijn ZEZ-logistiek, waarbij de bestelwagens geen uitstoot hoeven te hebben. Dit richt de eisen op de intensief gebruikte stadsvoertuigen.

 

Wat zijn noodrootsystemen?

In sommige steden, wanneer hoge vervuiling wordt verwacht, of na een bepaald aantal dagen van hoge vervuiling, zijn er beperkingen op het gebruik van voertuigen, vaak gecombineerd met beperkingen op het verbranden van vaste brandstoffen (bijv. Hout- of kolenbranden).

We hebben informatie over de meeste van deze regelingen op onze stadspagina's. Informatie over het al dan niet aanwezig zijn van de regeling is te vinden op de links van onze stadspagina's, ook in de lokale radio, kranten en websites van de stad.

Bekende schema's omvatten de Stuttgart Feinstaub Alarm (nu niet meer in gebruik) of de stad en regionale regelingen in Frankrijk en Noord-Italië.

 

Verdere informatie over luchtkwaliteit

Nuttige bronnen van verdere informatie over luchtkwaliteit zijn onder andere:

De World Health Organisation

Het Europees Milieuagentschap

Pagina Luchtkwaliteit van de Europese Commissie

 

 

Milaan
Parijs
Brussel
Amsterdam
SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF
Portal ontwikkeld met de steun van de
 
Abonneer je op de nieuwsbrief