Sadler Consultants Europe GmbH
Ben alten Marstall 2
79312 Emmendingen

Mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Telefoon: +49 (0) 7641 9375 335

 


Copyright van deze website, algemene voorwaarden

Deze website is auteursrechtelijk beschermd, inclusief auteursrecht van de database en sui generis rechts. Deze omvatten rechten van Sadler Consultants Europe GmbH en Sadler Consultants Ltd 2007-2020 en de Europese Unie 2013-2017. Alle rechten voorbehouden. Bepaalde onderdelen hebben een licentie onder voorwaarden van de EU. Andere delen hebben andere eigendommen en deze zijn ook beschermd.

Alle rechten voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik, geen enkel deel van deze publicatie of het ontwerp mag worden gereproduceerd, overgedragen of gebruikt in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnemen of anderszins, zonder schriftelijke toestemming van Sadler Consultants Europe GmbH.

Als u de gegevens van de website wilt gebruiken of geïnteresseerd bent in aanvullende diensten over stedelijke toegangsvoorschriften die we mogelijk hebben, alstublieft Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien..

Alle namen, woorden, symbolen en grafiek kunnen handelsmerken zijn of geregistreerde handelsmerken eigendom door hun wettelijke eigenaars. Het rechten van alle genoemde en gebruikt merknamen en handelsmerken zijn eigendom van aan hun eigenaars.

De gebruikte kaarten zijn die van officiële bronnen, meestal de stad of regionale autoriteiten, en zijn de juiste bron en eigenaar van de kaarten van de kaarten.

Het gebruik van tekst, afbeeldingen en database van stelsels geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onszelf als is dan ook strafbaar. Dit geldt in het bijzonder voor de voortplanting, vertaling als gebruiken op een media- van elke vorm - vooral in elektronische systemen.

Copyright omvat databaserechten en sui generis rechten. De eigendom van de oorspronkelijke data blijft eveneens ongewijzigd door de opname op deze website. 

Deze website is gefinancierd uit 23rd december 2013 tot 22nd december 2017 binnen een contract met de Europese Unie. Vanaf 23rd december 2017 wordt de website gerund op basis van commerciële financiering door Sadler Consultants Europe GmbH.

Alle intellectuele eigendom van Sadler Consultants Ltd, Sadler Consultants Europe GmbH of de EU, zoals handelsmerken, handelsnamen, patenten, geregistreerde ontwerpen, logo's en alle andere automatische intellectuele eigendomsrechten die zijn afgeleid van de esthetiek of functionaliteit van de website, blijven eigendom van Sadler Consultants Ltd, Sadler Consultants Europe GmbH en de Europese Unie, naargelang het geval. De geuite meningen zijn alleen die van Sadler Consultants Europe GmbH en vertegenwoordigen niet de EU of het officiële standpunt van de Europese Commissie. 

Door de website te gebruiken, stemt u ermee in de intellectuele eigendomsrechten van Sadler Consultants Europe GmbH, Sadler Consultants Ltd en de Europese Unie te respecteren en zult u zich onthouden van elke activiteit waarbij materiaal op de website voor commerciële doeleinden wordt geëxploiteerd, inclusief kopiëren, downloaden en verzenden. , reproduceren, afdrukken zonder schriftelijke toestemming van Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien..

Doe link naar onze website, om te helpen ons te helpen uw lezers, dan kunt u Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. als je wilt ondersteunen met die link of in het produceren van een nieuwsbericht. Mis onze website in een frame niet op uw website, schrapen, of de gegevens van onze site voor uw site verzamelen zonder ontvangst van onze schriftelijke toestemming.

Geregistreerde gebruikers T&C

Registratie als stakeholder geeft u toegang tot onze periodieke e-mailwaarschuwingen om te achterhalen wanneer regelingen voor stedelijke toegangsregulering worden geïmplementeerd of gewijzigd. Registratie kan ook toegang geven tot andere aspecten van de CLARS-website, aangezien deze zich kunnen ontwikkelen.

Als je geregistreerd bent bij ons zullen wij uw registratie details te geven aan iemand anders en we zullen ze veilig te houden. U kunt de gegevens die door u te controleren zal zijn, online.
U kunt afmelden op elk moment door het sturen van een email naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien., maar dit betekent dat u geen meldingen zult ontvangen over nieuwe of gewijzigde regelingen voor toegangsregulering.

Disclaimer

Het doel van deze website is om informatie voor hen die dit nodig om toegang te krijgen tot steden die met de auto te geven. We geven informatie over Toegang Verordening Regelingen (ARS) in Europa. ARS omvatten Low Emission ZonesCongestieheffing of enig ander programma of de maatregel waarbij de toegang wordt geregeld of beperkt.

De inhoud van deze website valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van CLARS en kan op geen enkele manier worden beschouwd als een weerspiegeling van de opvattingen van de Europese Unie. De Europese Unie onderschrijft de Engelse versie van de website.

Deze website is alleen ter informatie. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor enige actie die is ondernomen of die niet is ondernomen op basis van informatie op deze website. Wij nemen ook geen verantwoordelijkheid voor eventuele problemen of boetes die u ontvangt bij toegangsbeperkingen.

De situatie wordt regelmatig wisselende, Nieuwe regelingen worden ingevoerd of bestaande regelingen aangepast. Deze site wordt regelmatig bijgewerkt en levert redelijke inspanningen om zijn volledige en nauwkeurige, maar dit kan niet worden gegarandeerd. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website, of voor de naleving van elk individueel voertuig met een regeling te aanvaarden. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor de handelingen die uit de informatie op deze website. Voor de meest accurate en up-to-date informatie over elk programma, kijk dan op de individuele regeling website, die kan worden gevonden van de stad pagina's evenals de nuttige links pagina's.

Alle schema's op deze website zijn officieel is bevestigd in werking of voorbereiding. Dit kan veranderen, bijvoorbeeld de luchtkwaliteit kunnen verbeteren door middel van andere middelen, of de startdatum kan glijden. Er kunnen ook regelingen die in voorbereiding zijn, maar nog niet officieel bevestigd, die niet op deze website.

Wij bieden automatische vertaling om u te helpen gebruik de informatie. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van vertalingen. We zijn ons ervan bewust dat automatische vertalingen niet ideaal zijn, maar proberen onze taal eenvoudig te houden, dus de betekenis van de vertaling is zo duidelijk mogelijk.

Informatie over vrijstellingen wordt alleen vermeld voor uw gids. Ze zijn niet officieel vertaald en we updaten ze niet zo vaak als andere aspecten van de gegevens. Het origineel op de stad / regionale / nationale website is de enige juiste bron.

De volledigheid van de verschillende soorten schema varieert. Low Emission Zones (LEZs) als Congestie of andere stedelijke weg HEFFINGENSTELSELS (CS) moet redelijk compleet zijn. De dekking van de Major Traffic regelingen (Key-ARS) doet geen poging om volledig te zijn of bedek elk stedelijk gebied, maar om zo veel mogelijk binnen de opdracht van het project te dekken. Het zal in ieder geval de steden meer dan 500,000 bevolking, meer verzameld in de tijd. Als u informatie over een programma, dan kunt u Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien., Want het zal ons helpen meer informatie voor u en uw collega's.

Alle gebruikte kaarten zijn verzameld uit openbare bronnen, van de stad, regionale of nationale autoriteiten. 

Er zijn een aantal links naar externe websites van deze website. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van deze websites.

Voor problemen met het functioneren van deze website, stuur een email naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Privacybeleid

Einführung

Uw privacy is belangrijk voor ons. Dit privacybeleid heeft betrekking op alle gebruik van onze website en registraties.

Wie we zijn?

De website urbanaccessregulations.eu wordt beheerd door Sadler Consultants Europe GmbH. Voor vragen over of aan de datacontroller van onze bedrijven kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Welke informatie verzamelen wij?

We houden alleen de informatie over u vast die u tijdens de registratie heeft gegeven. Voor Stakeholder-registraties is dit uw e-mailadres. Voor registraties van openbare instanties zal het contactnaam, organisatie, telefoonnummer en adres bevatten om ons in staat te stellen te bevestigen dat u voor een overheidsinstantie werkt en daarom in aanmerking komt voor lidmaatschap.

Als u bij ons bent geregistreerd, zullen wij uw gegevens niet aan iemand anders verstrekken en zullen wij ze beveiligen.

U kunt een kopie opvragen die wij van de door u verstrekte gegevens hebben, door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien..

U kunt afmelden op elk moment door het sturen van een email naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien., maar dit betekent dat u geen meldingen ontvangt over nieuw nieuws over stedelijke toegangsregulering.

Hoe gebruiken we persoonlijke informatie?

We gebruiken uw gegevens uitsluitend voor werk dat te maken heeft met onze Urban Access Regulations-website. Dit omvat informatie over regels voor stedelijke toegang, updates wanneer informatie verandert. We kunnen ook af en toe informatie opnemen over onze services voor stedelijke toegangsregulering die u mogelijk nuttig vindt en waarmee we onze website kunnen helpen financieren.

Welke juridische basis hebben we voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens?

We bewaren alleen gegevens die u ons actief hebt gegeven, en daarmee uw toestemming gegeven om de gegevens bij ons te houden. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door

Wanneer delen we persoonlijke gegevens?

We delen de e-mails die we van u ontvangen niet met iemand buiten degenen die voor ons werken. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en zullen deze alleen vrijgeven of delen wanneer u een kopie van de gegevens die we over u hebben, opvraagt ​​vanaf het geregistreerde e-mailadres, of in het uiterst onwaarschijnlijke geval dat wij door de politie of soortgelijke juridische autoriteiten worden gevraagd .

Waar slaan en verwerken we persoonlijke gegevens?

De gegevens worden gehost en verwerkt binnen de EU.

Hoe lang houden we uw persoonlijke gegevens bij?

We houden de gegevens bij terwijl we een website, database of informatieservice voor stedelijke toegang reguleren, of totdat de eigenaar van de gegevens de registratie ongedaan maakt. In het stadium dat deze services niet langer worden gebruikt, zullen we ervoor zorgen dat alle kopieën van de gegevens worden verwijderd. 

Uw rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens

U kunt op elk moment e-mailen Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. om verwijdering van de gegevens of een kopie van de gegevens die we over u bewaren, aan te vragen. Een dergelijk verzoek moet worden gedaan vanaf het e-mailadres in kwestie, omdat voor Stakeholder Registrees we geen andere manier hebben om te bevestigen dat het verzoek van de juiste persoon komt. Vanzelfsprekend kunnen we alleen informatie verstrekken die relevant is voor dat e-mailadres. Als we reden hebben om te twijfelen dat het verzoek echt afkomstig is van het relevante e-mailadres, behouden we ons het recht voor verdere onderzoeken uit te voeren voordat we informatie vrijgeven of verwijderen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Voor vragen over het bovenstaande kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien..

Linken naar andere websites / inhoud van derden

Waar we linken naar externe websites en bronnen, vormt deze koppeling geen enkele vorm van goedkeuring van de websites, en we kunnen geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud (of informatie vervat in) van een gekoppelde website.

Wat zijn cookies?

De meeste websites die u bezoekt zal gebruik maken van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren door die website te 'herinneren' u, hetzij voor de duur van uw bezoek (met behulp van een 'session cookie') of voor herhaalde bezoeken (met behulp van een 'persistent cookie' ).

Cookies doen veel verschillende banen, zoals u te laten navigeren efficiënt tussen de pagina's, het opslaan van uw voorkeuren, en in het algemeen het verbeteren van uw ervaring van een website. Cookies maken de interactie tussen u en de website sneller en gemakkelijker. Als een website gebruikt geen cookies, zal het denken dat je een nieuwe bezoeker elke keer dat je naar een nieuwe pagina op de site.

Onze Cookie Policy

Wij gebruiken alleen de eerste partij analytics cookies, die waarschijnlijk niet om een ​​privacy-risico's kunnen ontstaan ​​als websites bieden duidelijke informatie over de cookies naar gebruikers en privacy waarborgen. We maken geen gebruik van cookies om advertenties of marketing boodschappen (we hebben geen reclame of marketing boodschappen) te richten, of om geen persoonlijke informatie over de gebruikers te houden.

Wij gebruiken cookies op de openbare website alleen om ervoor te zorgen onze website werkt soepel en onze website statistieken verzamelen. In onze analyse van onze website statistieken we niet proberen om individuele personen te identificeren.

Opt-out van onze cookies

Als u wilt afmelden van onze cookies, ofwel:
1. Klik op de knop relevante cookies op de cookie-pop-up die je de eerste keer dat je naar onze website zullen zien (accepteren of de cookies niet accepteren), of
2. Als u al hebt geklikt om de cookies accepteren, dan is duidelijk uw browsers contant geld, en klik dan op de de knop cookies accepteren of niet accepteren.

Hoe om uw geld te wissen:
In Chrome: Ga naar menu's / Geschiedenis en klik vervolgens op de knop "browsegegevens wissen"
In Internet Explorer: ga naar menu's, het tabblad "Algemeen" en klik op "Verwijderen" onder Browsegeschiedenis
In Firefox: ga naar menu's / Instellingen / Geavanceerd, vervolgens naar het tabblad Netwerk en druk op de tweede knop, tegenover het cashmanagement (er staat 'Nu wissen').
In Safari: ga naar de instellingen van de i-telefoon, kies Safari en vervolgens "geschiedenis wissen".

Milaan
Parijs
Brussel
Amsterdam
SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF
Portal ontwikkeld met de steun van de
 
Abonneer je op de nieuwsbrief