A lage emissie zone stopt de meer vervuilende voertuigen die in een gebied reizen en vermindert de vervuiling. Lage-emissiezones kan een aanzienlijke impact hebben op de luchtverontreiniging te hebben. Echter, ze vaak het probleem niet alleen oplossen. Andere maatregelen zijn ook nodig.

Elektrische auto laad- en laadpunt 
Factory pluimen emitting

De meeste Europese steden hebben actieplannen voor luchtkwaliteit om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ze omvatten vaak de implementatie van een lage emissie zone, als een van de meest effectieve maatregelen. Wat een luchtkwaliteitsactieplan omvat, hangt af van de belangrijkste bronnen van vervuiling in de stad en hoe deze kunnen worden verminderd. Het actieplan van de stad werkt samen met nationale, regionale en EU-maatregelen.

Maatregelen tegen vervuiling worden op het juiste niveau genomen, lokaal, regionaal, nationaal, Europa en wereldwijd. 

Lokale maatregelen voor het wegverkeer

Lokale maatregelen voor andere verontreinigingsbronnen

Vaak genomen maatregelen op nationaal of regionaal niveau

Europese en internationale maatregelen

 

Voorbeelden van lokale maatregelen voor wegvoertuigen:

 • Maatregelen om de hoeveelheid verkeer te verminderen. En maatregelen om andere reisopties te verbeteren. Dit zijn onder andere goed en schoon openbaar vervoer, goede fietsfaciliteiten, low-emission autodelingsregelingen of passende stedenbouw.
 • Stad tolheffingof toegang regels voor verschillende voertuigen of trips de hoeveelheid verkeer te verminderen. Dit betekent ook dat degenen die behoefte hebben om te reizen met een motorvoertuig beter te kunnen bewegen.
 • Emergency verkeersbeperkingen in tijden van hoge vervuiling, Bijvoorbeeld een verbod op alle of specifieke voertuigen, diesel verboden, waarbij alleen afwisselend nummerplaten op even of oneven dagen. MEER WETEN?
 • Stimuleringsmaatregelen voor schonere voertuigen. Zo verminderde wegenbelasting, goedkoper tolheffing, Subsidies voor elektrische of hybride voertuigen, goedkoper of beschikbare parkeerplaatsen.
 • Smoothing verkeersstromen, bijvoorbeeld door het synchroniseren van verkeerslichten
 • Verminderen van snelheidslimieten op snellere wegen. Dit kan het verbeteren van de doorstroming, evenals zorg ervoor dat de voertuigen reizen op een schonere en efficiëntere snelheid
 • Aanmoedigen van de schoonste voertuigen. Voertuigen met nul-emissies (op de weg), elektrische, waterstof- en plug-in-hybrid voertuigen. Of voertuigen met de nieuwste voertuigen, of roetfilters.
 • Informatiecampagnes over het uitschakelen van de motor tijdens stationair - geen stationair - of algemene informatiecampagnes over luchtkwaliteit.

Voorbeelden van lokale maatregelen voor andere bronnen dan wegvoertuigen:

 • Beheersing van de emissies van fabrieken en energiecentrales
 • Controles op bouwplaatsen. Bijvoorbeeld het verminderen van sloop stof, met behulp van schonere brandstoffen, nieuwere voertuigen en montage apparatuur zoals roetfilters op diesel bouwmachines
 • Het verbeteren van de energie-efficiëntie. Minder brandstof verbrand = minder uitstoot
 • Controles op het gebruik kolen, olie of hout branden
 • Het stimuleren van schoner verwarmingsinstallaties met de financiering en / of die verwarmingssystemen subsidie ​​aan de minimumnormen te voldoen.
 • Reiniger service voertuigen op luchthavens
 • Elektrificerende treinleidingen, schonere treinmotoren en dieselmotor met schonere trein


Sommige maatregelen zijn specifiek voor bepaalde gebieden. Bijvoorbeeld in Scandinavië de studded winterbanden gebruikt in de winter zijn vooral een probleem omdat ze tal van extra stof van het wegdek te creëren. Specifieke maatregelen zijn daarom genomen voor deze bezaaid winterbanden.

Voorbeelden van maatregelen die vaak op nationaal of regionaal niveau worden genomen, zijn onder meer:

 • Financiële hulp (subsidies of fiscale prikkels) voor schonere voertuigen. Bijvoorbeeld in veel landen, efficiënte schonere voertuigen zijn goedkoper wegenbelasting dan inefficiënt vuilere voertuigen
 • Wettelijke kaders toe te staan ​​of maatregelen nodig zijn op stedelijk niveau
 • De financiering voor het openbaar vervoer

Het Europeese Unie speelt een essentiële rol bij het terugdringen van luchtvervuiling door bijvoorbeeld voertuig Euro-normen, Schonere weg, off-road of scheepvaartbrandstoffen, vliegtuigbeleid of instelling EU Air Quality Standards bescherming van de gezondheid.

Maatregelen die op internationaal niveau moeten worden genomen, zijn onder meer die voor verzending en vliegtuigen. Er zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt om het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen te beperken, zowel in het algemeen als in bepaalde scheepvaartgebieden. Verdere discussies over de reductie van scheepvaart en vliegtuigemissies worden uitgevoerd. Het duurt vaak langer voordat deze overeenkomsten van kracht zijn, omdat meer landen het eens moeten worden.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF
Portal ontwikkeld met de steun van de
 
Abonneer je op de nieuwsbrief