De Europese Unie en de Commissie zijn actief op drie gebieden naar Urban Access Regulations relevant, in Luchtkwaliteit, transport als Klimaatverandering.

Luchtkwaliteit

De EU heeft twee belangrijke functies met betrekking tot de luchtkwaliteit. Allereerst instellen luchtkwaliteitsnormen, Gebaseerd op het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WIE). De tweede is om in te stemmen EU-emissiereductie die zou moeilijk te doen op nationaal niveau - zoals die hieronder wordt beschreven.

Maatregelen van de Europese Unie (EU) Zijn:

  - Specifiek gezondheidskundige normen voor de luchtkwaliteit die moeten worden voldaan, die op hun beurt leiden tot een actie op alle niveaus
  - Schonere brandstoffen voor voertuigen en binnenvaart, waarmee schonere motoren kunnen worden ontwikkeld en gebruikt
  - Normen waaraan nieuwe voertuigen moeten voldoen, die elke 4-6 jaar strenger worden, de "Euro-normen"
  - Voorschriften voor grote industriële installaties, met name krachtcentrales
  - Grenzen voor de totale hoeveelheid emissies die elk land mag uitstoten, de zogenaamde National Emissions Ceilings Directive (NECD)i.


De EU en LEZs
De Europese Commissie beschouwt LEZ's als een nuttig instrument om de luchtkwaliteit te verbeteren. Onder bepaalde omstandigheden is de Europese Commissie bereid om landen een verlenging van de datum te geven waarmee zij de luchtkwaliteitsdoelstellingen moeten halen, maar alleen als zij alle maatregelen nemen die zij redelijkerwijs zouden kunnen - inclusief de implementatie van LEZ's.
De steden en de ministeries van dit netwerk ook het gevoel dat het de rol van de EU open te stellen voertuig registraties van andere lidstaten om de tenuitvoerlegging van buitenlandse voertuigen makkelijker en meer formele door middel van EU-processen.

Het DG Milieu van de Europese Commissie heeft ook een opstellen vrijwillige begeleiding op LEZsEn een volledige rapport dat de begeleiding begeleidt. Het is een openbaar document, maar het heeft nog geen officiële status, anders dan een consultants rapport. Als de EU dit document naar voren als een officieel EU-document te nemen, zou het eerst door informeel overleg. De Clars Network zou het een van de raadpleging methoden. Als je een Europese overheid, kunt u zich inschrijven http://www.urbanaccessregulations.eu/public-authorities met ons om ervoor te zorgen dat u betrokken bent bij dit informele overleg als het gebeurt.

transport

De problemen en uitdagingen verbonden met dit vereisen maatregelen op Europees of zelfs internationaal niveau; geen nationale overheid kan ze met succes alleen aan te pakken.

Het doel van de Commissie is om een ​​mobiliteit die efficiënt, veilig en milieuvriendelijk te bevorderen en de voorwaarden voor een concurrerende industrie genereren van groei en banen te creëren.

Het Directoraat-generaal mobiliteit en vervoer van de Europese Commissie werkt op zaken als schone brandstoffen als duurzame mobiliteit, Met inbegrip van de financiering van deze website. In 2015-7 de DG MOVE werkt aan 6 niet-bindende richtsnoeren voor Urban Vehicle Access Regulations, die vanaf deze pagina verkrijgbaar zal zijn wanneer ze worden gepubliceerd.

De belangrijkste EU-transportdoelstellingen van de laatste tijd Witboek Vervoer is:

 - halvering van het gebruik van 'conventioneel gevoede' auto's in stadsvervoer door 2030;
 - fase 'conventionally fueled' auto's uit steden door 2050;
 - CO bereiken2-vrij stadsdistributie in de grote stedelijke centra door 2030.

Stedelijke toegangsregels spelen hierbij een sleutelrol.

DG MOVE heeft ook gepubliceerd Niet-bindende richtsnoeren inzake de toegangsregels voor stedelijke voertuigen

Klimaatverandering

Transport produceert koolstofdioxide, dus het verminderen van transportemissies via toegangsregelingen, zoals stedelijke wegenbelasting, is relevant voor klimaatverandering. Zie de Europese Commissies Klimaatverandering pagina voor meer details over hun beleid inzake klimaatverandering.

Milaan
Parijs
Brussel
Amsterdam
SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF
Portal ontwikkeld met de steun van de
 
Abonneer je op de nieuwsbrief